Evangelijska krščanska cerkev RADOVLJICA

KDO SMO

Pozdravljeni in dobrodošli na spletnih straneh Evangelijske krščanske cerkve v Radovljici. Veseli nas, da ste se oglasili, in naša želja je, da bi se srečali tudi osebno.Smo preprosta skupina ljudi, ki je odprta za vsakega človeka. Naša največja želja je skupaj spoznavati Boga Očeta in njegovega Sina Jezusa Kristusa, »ki je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse nepostavnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, ki je vneto za dobra dela« (Pismo Titu 2,14).

V štirih besedah lahko povzamemo našo identiteto:

DRUŽINA

Smo Božji otroci, ki živimo kot družina in skrbimo drug za drugega.
Sveto pismo pravi, da smo po Jezusu in njegovi daritvi na križu postali ne samo opravičeni greha, temveč Božji posinovljeni otroci. To je neprecenljiv privilegij, ki ga Bog po svoji milosti podarja vsem, ki sprejmejo njegovega Sina. Potemtakem smo del njegove družine in med seboj bratje in sestre. Mi nismo katerakoli družina, ampak smo Božja družina. Zato kot Božja družina, v katero smo prišli po Jezusu, skrbimo za potrebe drug drugega – tako fizične kot duhovne.
(Pismo Efežanom 1,3–7; Evangelij po Janezu 1,12–13; Pismo Rimljanom 12,10–16; Pismo Galačanom 3,26)

UČENCI

Smo učenci Jezusa Kristusa, ki vsakodnevno hodimo za Jezusom, rastemo v njem in delamo nove učence.
Sveto pismo pravi, da je Jezus klical ljudi, naj hodijo za njim in postanejo njegovi učenci ter izpolnjujejo vse, kar jim je zapovedal. Učenci so poslani od njega s poslanstvom, da delajo njegove učence. Prav zaradi tega verjamemo, da smo tudi mi poklicani, da hodimo za Jezusom in postanemo njegovi učenci, ki rastejo v zrelosti. Medtem ko hodimo za njim in se medsebojno izgrajujemo v zrelosti, smo poslani, da delamo nove učence Jezusa Kristusa z njegovim evangelijem. Zato je Božja beseda središče naših srečanj in učenj.
(Evangelij po Luku 2,52; Evangelij po Mateju 28,18–20; Pismo Efežanom 4,11–13; Drugo pismo Timoteju 2,2)

SLUŽABNIKI

Smo služabniki Boga, ki služimo drugim kot način življenja.
Jezus, popolnoma Bog in hkrati popolnoma človek, ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. To je storil, da bi lahko drugi izkusili odrešitev, odkupitev in mir z Bogom. Vsi tisti, ki hodijo za Jezusom, so poklicani, da služijo z enako ponižnostjo, kakor je nam služil sam Bog. Za nas to pomeni, da se z veseljem podredimo Bogu ter služimo njemu in tudi vsem drugim, ki jih Bog pripelje v naše življenje. Prav s tem pokažemo, da Kristus živi v nas, medtem ko služimo in pomagamo sočloveku.
(Evangelij po Marku 10,45; Evangelij po Mateju 20,25–28; 25,31–46; Evangelij po Janezu 13,1–17; Pismo Filipljanom 2,5–11; Prvo Petrovo pismo 2,16)

OZNANJEVALCI

Poslani smo od Boga, da oznanjamo evangelij Jezusa Kristusa.
Na samem začetku, ko je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, da bi užival odnos z Bogom, je človek Bogu obrnil hrbet in posledica tega je bila, da se je ta popolni odnos prekinil. Vendar naš vsemogočni Bog, ki je poln milosti in dobrote, ni pustil človeka v brezupju, temveč je začel poslanstvo reševanja, da bi se človek lahko vrnil nazaj v prvotni odnos z Bogom. To poslanstvo je izpolnil njegov ljubljeni Sin Jezus Kristus. Prav on pošilja svoje učence, da gredo vsepovsod in oznanjajo ta evangelij (dobro novico) vsemu stvarstvu, da se lahko človek samo po Kristusu vrne nazaj k Bogu v njegov ljubeči in popolni odnos.
(Prva Mojzesova knjiga 2–3; 12,1–3; Evangelij po Janezu 1,14; 20,21; Apostolska dela 1,8; Pismo Kološanom 1,19; Drugo pismo Korinčanom 5,17–21)

KAJ VERUJEMO

Evangelijska krščanska cerkev Radovljica temelji in udejanja svoje verovanje na Svetem pismu protestantskega kanona. Priznavamo in izpovedujemo Apostolsko in Nicejsko-carigrajsko veroizpoved.

 

Srečanja

Eden glavnih namenov, zakaj smo bili ustvarjeni, je, da bi spoznavali Boga in ga slavili zaradi tega, kdo je. Zato imamo poleg nedeljskih srečanj, kjer se učimo o Bogu, še druga srečanja, na katerih skupaj odkrivamo, kdo je Bog in kako lahko živimo zanj. Na teh srečanjih gradimo tudi globoko zaupanje in se medsebojno izgrajujemo ter spodbujamo s svojimi pričevanji. Prisrčno vabljeni, da se pridružite kakšni od skupin. Za podrobne informacije ali vaš obisk nas kontaktirajte.