Evangelijska krščanska cerkev RADOVLJICA

KDO SMO

Pozdravljeni in dobrodošli na spletnih straneh Evangelijske krščanske cerkve v Radovljici. Veseli nas, da ste se oglasili, in naša želja je, da bi se srečali tudi osebno.Smo preprosta skupina ljudi, ki je odprta za vsakega človeka. Naša največja želja je skupaj spoznavati Boga Očeta in njegovega Sina Jezusa Kristusa, »ki je dal sam sebe za nas, da bi nas odkupil iz vse nepostavnosti in nas zase očistil kot lastno ljudstvo, ki je vneto za dobra dela« (Pismo Titu 2,14).

V štirih besedah lahko povzamemo našo identiteto:

DRUŽINA

Smo Božji otroci, ki živimo kot družina in skrbimo drug za drugega.
Sveto pismo pravi, da smo po Jezusu in njegovi daritvi na križu postali ne samo opravičeni greha, temveč Božji posinovljeni otroci. To je neprecenljiv privilegij, ki ga Bog po svoji milosti podarja vsem, ki sprejmejo njegovega Sina. Potemtakem smo del njegove družine in med seboj bratje in sestre. Mi nismo katerakoli družina, ampak smo Božja družina. Zato kot Božja družina, v katero smo prišli po Jezusu, skrbimo za potrebe drug drugega – tako fizične kot duhovne.
(Pismo Efežanom 1,3–7; Evangelij po Janezu 1,12–13; Pismo Rimljanom 12,10–16; Pismo Galačanom 3,26)

UČENCI

Smo učenci Jezusa Kristusa, ki vsakodnevno hodimo za Jezusom, rastemo v njem in delamo nove učence.
Sveto pismo pravi, da je Jezus klical ljudi, naj hodijo za njim in postanejo njegovi učenci ter izpolnjujejo vse, kar jim je zapovedal. Učenci so poslani od njega s poslanstvom, da delajo njegove učence. Prav zaradi tega verjamemo, da smo tudi mi poklicani, da hodimo za Jezusom in postanemo njegovi učenci, ki rastejo v zrelosti. Medtem ko hodimo za njim in se medsebojno izgrajujemo v zrelosti, smo poslani, da delamo nove učence Jezusa Kristusa z njegovim evangelijem. Zato je Božja beseda središče naših srečanj in učenj.
(Evangelij po Luku 2,52; Evangelij po Mateju 28,18–20; Pismo Efežanom 4,11–13; Drugo pismo Timoteju 2,2)

SLUŽABNIKI

Smo služabniki Boga, ki služimo drugim kot način življenja.
Jezus, popolnoma Bog in hkrati popolnoma človek, ni prišel, da bi mu stregli, ampak da bi stregel in dal svoje življenje v odkupnino za mnoge. To je storil, da bi lahko drugi izkusili odrešitev, odkupitev in mir z Bogom. Vsi tisti, ki hodijo za Jezusom, so poklicani, da služijo z enako ponižnostjo, kakor je nam služil sam Bog. Za nas to pomeni, da se z veseljem podredimo Bogu ter služimo njemu in tudi vsem drugim, ki jih Bog pripelje v naše življenje. Prav s tem pokažemo, da Kristus živi v nas, medtem ko služimo in pomagamo sočloveku.
(Evangelij po Marku 10,45; Evangelij po Mateju 20,25–28; 25,31–46; Evangelij po Janezu 13,1–17; Pismo Filipljanom 2,5–11; Prvo Petrovo pismo 2,16)

OZNANJEVALCI

Poslani smo od Boga, da oznanjamo evangelij Jezusa Kristusa.
Na samem začetku, ko je Bog ustvaril človeka po svoji podobi, da bi užival odnos z Bogom, je človek Bogu obrnil hrbet in posledica tega je bila, da se je ta popolni odnos prekinil. Vendar naš vsemogočni Bog, ki je poln milosti in dobrote, ni pustil človeka v brezupju, temveč je začel poslanstvo reševanja, da bi se človek lahko vrnil nazaj v prvotni odnos z Bogom. To poslanstvo je izpolnil njegov ljubljeni Sin Jezus Kristus. Prav on pošilja svoje učence, da gredo vsepovsod in oznanjajo ta evangelij (dobro novico) vsemu stvarstvu, da se lahko človek samo po Kristusu vrne nazaj k Bogu v njegov ljubeči in popolni odnos.
(Prva Mojzesova knjiga 2–3; 12,1–3; Evangelij po Janezu 1,14; 20,21; Apostolska dela 1,8; Pismo Kološanom 1,19; Drugo pismo Korinčanom 5,17–21)

KAJ VERUJEMO

Evangelijska krščanska cerkev Radovljica temelji in udejanja svoje verovanje na Svetem pismu protestantskega kanona. Priznavamo in izpovedujemo Apostolsko in Nicejsko-carigrajsko veroizpoved. Vabimo vas, da si ogledate osnove našega verovanja.

 

Srečanja

Eden glavnih namenov, zakaj smo bili ustvarjeni, je, da bi spoznavali Boga in ga slavili zaradi tega, kdo je. Zato imamo poleg nedeljskih srečanj, kjer se učimo o Bogu, še druga srečanja, na katerih skupaj odkrivamo, kdo je Bog in kako lahko živimo zanj. Na teh srečanjih gradimo tudi globoko zaupanje in se medsebojno izgrajujemo ter spodbujamo s svojimi pričevanji. Prisrčno vabljeni, da se pridružite kakšni od skupin. Za podrobne informacije ali vaš obisk nas kontaktirajte.

Stopite v stik

Apostolska veroizpoved

Verujem v Boga Očeta, Vsemogočnega, Stvarnika nebes in zemlje.


In v Jezusa Kristusa, njegovega edinorojenega Sina, našega Gospoda;
ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz device Marije;
trpel pod Poncijem Pilatom, bil križan, umrl in bil v grob položen;
šel v podzemlje, tretji dan vstal od mrtvih;
šel v nebesa, sedi na desnici vsemogočnega Boga Očeta;
od tam bo prišel sodit žive in mrtve.


Verujem v Svetega Duha;
sveto krščansko Cerkev, skupnost svetih;
odpuščanje grehov;
vstajenje telesa
in večno življenje.

Amen.

Nicejsko-carigrajska veroizpoved

Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari.


In v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega;
ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki in je Bog od Boga, luč od luči,
pravi Bog od pravega Boga;
rojen, ne ustvarjen, enega bistva z Očetom, in je po njem vse ustvarjeno;
ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
In se je utelesil po Svetem Duhu iz Marije Device in postal človek.
Bil je tudi križan za nas, pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen.
In tretji dan je vstal od mrtvih, po pričevanju Pisma.
In je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi.
In bo spet prišel v slavi, sodit žive in mrtve;
in njegovemu kraljestvu ne bo konca.


In v Svetega Duha, Gospoda, ki oživlja;
ki izhaja iz Očeta [in Sina];
ki ga z Očetom in Sinom molimo in slavimo;
ki je govoril po prerokih.


In v eno, sveto, katoliško in apostolsko Cerkev.


Priznavam en krst v odpuščanje grehov.
In pričakujem vstajenja mrtvih in življenja v prihodnjem veku.

Amen.

Osnove EKC Radovljica verovanja so:

1. Verujemo v enega in edinega Boga, ki biva v treh božanskih osebah: Oče, Sin in Sveti Duh. (1 Mz 1,1; 1 Mz 1,26; 5 Mz 6,4; 1 Kor 8,4.6; Mt 3,16–17; Mt 28,18–19; Lk 4,18; Jn 14,16; Jn 15,26; 2 Kor 13,13; Gal 4,6; Tit 3,5–6)


2. Verujemo, da je Bog ustvaril nebesa in zemljo ter ustanovil skupnost med moškim in žensko. (1 Mz 1 in 2; Ps 33,6; Iz 44,24; Apd 4,24; Apd 14,15)


3. Verujemo, da se nam je Bog v največji meri razodel v Božjem Sinu Jezusu Kristusu. (Mt 1,23; Jn 10,30.33; Jn 14,9–11; Kol 1,15)


4. Verujemo v deviško spočetje po Svetem Duhu in učlovečenje Božjega Sina Jezusa Kristusa. (Jn 1,1; Jn 1,14; Lk 1,35; Iz 7,14; 1 Jn 5,20; Gal 4,4; Jn 3,16)


5. Verujemo, da je Jezus Kristus edini Odrešenik, ki je s svojo smrtjo na križu in z vstajenjem od mrtvih odkupil ljudi od oblasti greha in hudiča. (Mt 1,21; Heb 7,25; Apd 4,11–12; 1 Tim 2,5; Kol 1,19–20; 1 Jn 1,7; Rim 3,9; Apd 26,18; Kol 1,13–14)


6. Verujemo, da Jezus Kristus nudi odrešenje vsem ljudem in da odrešenje sprejmemo po veri v Odrešenika Jezusa Kristusa. (1 Tim 2,4; 1 Jn 4,10; Rim 10,9–10; Jn 3,16)


7. Verujemo, da je Jezus Kristus Gospod – Gospodar, Vladar in da ima vso oblast na nebu in na zemlji. (Lk 1,32–33; Mt 28,18; Flp 2,9–11; Ef 1,20–22)


8. Verujemo, da imamo po veri v Odrešenika Jezusa Kristusa večno življenje in bomo deležni vstajenja od mrtvih. (Jn 3,16; 1 Jn 4,9; Jn 3,36; Jn 11,25–26; Lk 19,10; Apd 10,43; Apd 13,38; 2 Kor 5,21; Apd 4,2)


9. Verujemo v Svetega Duha, ki je tretja božanska oseba in ki prepričuje ljudi o grehu, resnici in sodbi ter nas napolnjuje z Božjo močjo. (Mt 3,16–17; Mt 28,19; Jn 14,16; Jn 15,26; 2. Kor 13,13; Jn 16,7–13; Jn 14,26; Jn 14,15–17; Jn 15,26; Apd 1,8; 1. Kor 2,4; Ef 6,10; Lk 4,14; Apd 21,4; Rim 15,13; Rim 15,19)


10. Verujemo v eno Kristusovo in apostolsko Cerkev, ki je občestvo vseh odrešenih. (Apd 20,28; Raz 5,9–10; Apd 2,42–47; Ef 4,1–6; 1 Kor 1,4–9; 1 Pt 1,3–5; 1 Kor 6,17; 1 Kor 12, 4–7; 1 Kor 12–13; 1 Jn 1,3; Rim 12,4–8; 1 Kor 1,1–2; 2 Kor 1,1; Ef 1,1; Flp 1,1)


11. Verujemo, da bo Bog pravično sodil vse ljudi. (Mt 25,31–46; 2 Tes 1,6–10; Prd 12,14; Apd 17,31; Rim 2,16; 2 Tim 4,1; 1 Pt 4,5)


12. Verujemo, da je Sveto pismo, Stara in Nova zaveza (66 knjig), v celoti navdihnjeno od Svetega Duha. Zato je Sveto pismo končna avtoriteta v vseh vprašanjih vere in ravnanja.
(2 Tim 3,16)